Nieruchomości

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha (46,27 zł/m²) zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (3158,67 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 78 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie KW nr OL1M/00006697/5 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 763.200,00 zł (wartość oszacowania: 1.908.000,00 zł).

Nieruchomość mieszkalna Zyndaki 56 gm. Sorkwity

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (105,41 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (337,33zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 523.600,00 zł (wartość oszacowania: 1.309.000,00 zł).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Sportowa 11 Nidzica

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 795/1000 w niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0465 ha (2054,83 zł/m²) składającej się z działki nr 18/8 zabudowanej budynkiem kamiennicy o pow. użytkowej budynku 683,46 (1398,03 zł/m²) położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 21, województwo mazowieckie KW nr RA1R/00000384/9 - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 849.333,33 zł (wartość oszacowania: 1.274.000,00 zł). Nieruchomość zasiedlona - sprzedaż z lokatorami.

Udział 795/1000 (79,5%) w kamiennicy ul. Żeromskiego 21 Radom

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00161308/8 położonym przy ul. Katowickiej 3/9 w Olsztynie o pow. 37,64 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem 12/1000 w prawie własności gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w KW nr OL1O/00049637/2 obciążony hipoteką w przybliżonej wysokości 60.852,84 zł z  pierwszeństwem, która to nie wygaśnie na skutek sprzedaży - za cenę nie niższą niż 3.500,00 zł. (wartość wg. oszacowania: 88.000,00 zł).

Udział 1/2 w lokalu mieszkalnym Katowicka 3/9 Olsztyn

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 2/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bugi, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie KW nr OL1L/000122669/0 składającej się z działki nr 23/14 o pow. 5,0500 ha, stanowiącej wyrobisko po wyeksplorowanym złożu kruszywa budowlanego - za cenę nie niższą niż 1/2 jej wartości oszacowania: 14.430,50 zł. (wartość oszacowania: 29.861,00 zł).

Udział 2/6 w nieruchomości Bugi gm. Lidzbark Warmiński

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

niezabudowaną nieruchomość rolną składającą się z działki nr 168/2 o pow. 0,8400 ha (1,27 zł/m²), położoną w obrębie Mikułowice, gmina Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie KW nr KI1B/00028964/4 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 10.667,00 zł. (wartość oszacowania: 16.000,00 zł).

Nieruchomość rolna Mikułowice gm. Busko-Zdrój

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/10 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce numer 133 o pow. 431 KW nr OL1O/00019813/1 wraz z udziałem 7/10 w niezabudowanej działce nr 135/1 o pow. 172 KW nr OL1O/00045478/1 położonej przy ul. Elbląskiej 26 w Olsztynie - za cenę nie niższą niż 1/4 ich wartości oszacowania: 27.375,00 zł. (wartość oszacowania: 109.500,00 zł).

Udział w nieruchomości Elbląska 26 Olsztyn

W trakcie 
wyłączenia
z masy

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,10 KW nr OL2G/00014463/6, usytuowany w budynku wielorodzinnym w miejscowości Harsz 77, 11-610 Pozezdrze, wraz z udziałem 1/8 w częściach wspólnych budynku i gruntu KW nr OL2G/00013458/1 oraz udziałem 2/28 części w nieruchomości gruntowej KW nr OL2G/00013460/8 - za cenę nie niższą niż 2/3 wartości oszacowania: 77.334,00 zł. (wartość oszacowania: 116.000,00 zł). Nieruchomość podlega sprzedaży w stanie zasiedlonym.

Mieszkanie Harsz 77/2 gm. Pozezdrze

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

garaż (boks garażowy) o pow. 19,60 KW nr EL1O/00015984/2 stanowiący udział 1/2 części w działce budowlanej nr 6/54 o pow. 44,00 zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie dwusegmentowej położony w Szyldaku przy ul. Parkowej gm. Ostróda - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 6.716,00 zł. (wartość oszacowania: 8.955,00 zł).     

Boks garażowy Szyldak ul. Parkowa gm. Ostróda

Finalizacja
sprzedażyFinalizacja
sprzedażyW trakcie 
wyłączenia
z masyWkrótce w
sprzedaży