Nieruchomości

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 795/1000 w niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0465 ha (1095,91 zł/m²) składającej się z działki nr 18/8 zabudowanej budynkiem kamiennicy o pow. użytkowej budynku 683,46 (745,61 zł/m²) położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 21, województwo mazowieckie KW nr RA1R/00000384/9 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 509.600,00 zł (wartość oszacowania: 1.274.000,00 zł). Nieruchomość zasiedlona - sprzedaż z lokatorami.

Udział 795/1000 (79,5%) w kamiennicy ul. Żeromskiego 21 Radom

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Lawendowej KW nr OL1O/00076740/5, składającą się z działek nr 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 obręb 156 o łącznej powierzchni 0,6284 ha (321,98 zł/m²) wraz z udziałem 20354/100000 części w drogach dojazdowych stanowiących działki nr 36/8, 36/17, 36/25 obręb 156 KW nr OL1O/00083006/0 - za cenę nie niższą niż 1.264.800,00 zł (wartość oszacowania: 1.686.400,00 zł).

Nieruchomość budowlana ul. Lawendowa Olsztyn

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Szczycionek, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie stanowiącą działkę nr 83/1 o pow. 0,2000 ha (64,87 zł/m²) przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OL1S/00042308/1 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartość oszacowania: 129.750,00 zł (wartość oszacowania: 173.000,00 zł).

Nieruchomość budowlana Szczycionek

Finalizacja
sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny położony w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 23/69 o pow. użytkowej 38,70 m² (3.546,51 zł/m²) KW nr OL1K/00038471/6 wraz z udziałem 12/1000 części wspólnej budynku i gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1K/00012355/9 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 137.250,00 zł (wartość oszacowania: 183.000,00 zł).

Lokal mieszkalny ul. Poznańska 23/69 Kętrzyn

W trakcie
wyłączenia
z masy

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Grabowskiego 6/25 o pow. użytkowej 40,60 (4.433,49 zł/m²) KW nr OL1L/00015318/0 - za cenę nie niższą niż 180.000,00 zł.

Lokal mieszkalny ul. Poznańska 23/69 Kętrzyn