Basieńki i Wołodyjowskiego Olsztyn

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Olsztynie przy ul. Basieńki i Wołodyjowskiego przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń urządzoną, rekreację, sport, gastronomię, składające się z działek:

nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 - KW nr OL1O/00055429/6

nr 32/11, 32/7, obręb 153 - KW nr OL1O/00057521/5

nr 31/52, obręb 153 - KW nr OL1O/00012292/3

nr 29, obręb 153 - KW nr OL1O/00055429/6

o łącznej powierzchni 2,7469 ha (60,04 zł/m²) - za cenę nie niższą niż 1.649.328,00 zł brutto.

 

Cena minimalna zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 27 maja 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 czerwca 2022r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena minimalna: 1.649.328,00 zł brutto

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2