SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy SAAB 9-3 rok produkcji 2009, VIN: YS3FB56V091020348, nr rej. NO 263AA przebieg 271 797 km - za cenę nie niższą niż 11.500,00 zł - wymagane wadium: 575,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 1 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 1 grudnia 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 91 1140 1111 0000 4643 4300 1036. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Adamem Fijałkowskim tel. 515 868 680.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SAAB 9-3 rok 2009 nr rej. NO 263AA

Cena minimalna: 11.500,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2