SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość gruntową pow. 0,0950 ha KW nr OL1O/00126051/4, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym (I kondygnacja: wiatrołap, korytarz, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, garaż, II kondygnacja: korytarz, cztery pokoje, łazienka) o powierzchni użytkowej 150,39 m² (4095,35zł/m²) położoną w Olsztynie ul. Kmicica 35 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 615.750,00zł (wartość oszacowania: 821.000,00zł)

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 8 kwietnia 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 13 kwietnia 2022r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Nieruchomość Kmicica 35 Olsztyn

Cena minimalna: 615.750,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2