SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (87,84 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (281,11zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż 1/3 jej wartości oszacowania: 436.333,33 zł. (wartość oszacowania: 1.309.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 lutego 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 8 lutego 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Nieruchomość Sportowa 11 Nidzica

Cena minimalna: 436.333,33 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2