SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE PROJEKT S.A.

sprzeda

samochód ciężarowy Opel Combo Van 1,6D rok prod. 2018 VIN: W0L6VZN1BJ9641224 nr rej. NO 0287T przebieg 170.930 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartość oszacowania: 26.752,50zł (wartość oszacowania: 35.670,00 zł) - wymagane wadium: 1.783,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 10 listopada 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 15 listopada 2023 o godz. 10.30.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 10 listopada 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Samochód wykupiony z leasingu, wymaga przerejestrowania. Do samochodu nabywca otrzyma dowód rejestracyjny seria DR/BAO 4984928, brak karty pojazdu, kluczyki 2 sztuki - 1 sztukę z wbudowanym pilotem i 1 sztukę bez wbudowanego pilota, skoroszyt z dokumentacją dotyczącą pojazdu oraz fakturę VAT z informacją prawną o nabyciu mienia w postępowaniu upadłościowym.  

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Opel Combo Van 1,6D rok 2018 nr rej. NO 0287T

Cena minimalna: 26.752,50 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2