SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny KW nr OL1B/00023061/2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój) o pow. użytkowej 49,10 (3177,18 zł/m²) wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,90 m² położny w Biskupcu, przy ul. Armii Krajowej 3A/28 wraz z udziałem 356/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą OL1B/00022664/2 - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartość oszacowania: 156.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 czerwca 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 8 czerwca 2022 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Michałem Krzyżewskim tel. 783 239 101

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338

Lokal mieszkalny Armii Krajowej 3A/28

Cena minimalna: 156.000,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2