Inne

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

sprzeda

wierzytelność przysługującą od osoby fizycznej o wartości 130.073,08 zł, stwierdzoną prawomocnym wyrokiem Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z dnia 25 stycznia 2021r. sygn. akt V GC 59/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 lutego 2021r. - za najwyższą zaproponowaną cenę.

Wierzytelność stwierdzona wyrokiem przeciwko emerytowi