tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/10 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce numer 133 o pow. 431 KW nr OL1O/00019813/1 wraz z udziałem 7/10 w niezabudowanej działce nr 135/1 o pow. 172 KW nr OL1O/00045478/1 położonej przy ul. Elbląskiej 26 w Olsztynie - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 82.125,00 zł. (wartość oszacowania: 109.500,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 31 sierpnia 2022 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Kazimierzem Szuba tel. 604 196 683.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,10 KW nr OL2G/00014463/6, usytuowany w budynku wielorodzinnym w miejscowości Harsz 77, 11-610 Pozezdrze wraz z udziałem 1/8 w częściach wspólnych budynku i gruntu KW nr OL2G/00013458/1 oraz udziałem 2/28 części w nieruchomości gruntowej KW nr OL2G/00013460/8 - za cenę nie niższą jego wartości oszacowania: 116.000,00 zł. Nieruchomość podlega sprzedaży w stanie zasiedlonym.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 31 sierpnia 2022 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 515 968 308.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.