tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (87,84 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (281,11zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż 1/3 jej wartości oszacowania: 436.333,33 zł. (wartość oszacowania: 1.309.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 lutego 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 8 lutego 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 795/1000 w niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0465 ha (1095,91 zł/m²) składającej się z działki nr 18/8 zabudowanej budynkiem kamiennicy o pow. użytkowej budynku 683,46 (745,61 zł/m²) położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 21, województwo mazowieckie KW nr RA1R/00000384/9 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 509.600,00 zł (wartość oszacowania: 1.274.000,00 zł). Nieruchomość zasiedlona - sprzedaż z lokatorami.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 10 marca 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 15 marca 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.