tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/10 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce numer 133 o pow. 431 KW nr OL1O/00019813/1 wraz z udziałem 7/10 w niezabudowanej działce nr 135/1 o pow. 172 KW nr OL1O/00045478/1 położonej przy ul. Elbląskiej 26 w Olsztynie - za cenę nie niższą niż 1/2 wartości oszacowania: 54.750,00 zł. (wartość oszacowania: 109.500,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 30 września 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 października 2022 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Kazimierzem Szuba tel. 604 196 683.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,10 KW nr OL2G/00014463/6, usytuowany w budynku wielorodzinnym w miejscowości Harsz 77, 11-610 Pozezdrze wraz z udziałem 1/8 w częściach wspólnych budynku i gruntu KW nr OL2G/00013458/1 oraz udziałem 2/28 części w nieruchomości gruntowej KW nr OL2G/00013460/8 - za cenę nie niższą niż 2/3 wartości oszacowania: 77.334,00 zł. (wartość oszacowania: 116.000,00 zł). Nieruchomość podlega sprzedaży w stanie zasiedlonym.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 30 września 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 października 2022 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 515 968 308.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Renault Kangoo rok prod. 2004 nr rej. NO 0366E przebieg 279.920 km - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 3.533,33 zł (wartość oszacowania: 5.300,00 zł) - wymagane wadium: 265,00 zł;

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na każdą ruchomość należy składać osobne oferty. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 21 października 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 26 października 2022 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 21 października 2022r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 87 1090 2718 0000 0001 5023 3601. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Popko tel. 604 211 362

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 rok prod. 1999 nr rej. NO 86973 przebieg 262.517 km - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 6.466,66 zł (wartość oszacowania: 9.700,00 zł) - wymagane wadium: 485,00 zł;

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na każdą ruchomość należy składać osobne oferty. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 21 października 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 26 października 2022 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 21 października 2022r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 87 1090 2718 0000 0001 5023 3601. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Popko tel. 604 211 362

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

łódź wiosłową rekreacyjno-wędkarską wykonaną z laminatu, nr boczny WM-OLM 5347A o wymiarach ok. 3,6 m na 1,3 m - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 933,33 zł (wartość oszacowania: 1.400,00 zł) - wymagane wadium: 70,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na każdą ruchomość należy składać osobne oferty. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 21 października 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 26 października 2022 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 21 października 2022r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 87 1090 2718 0000 0001 5023 3601. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Popko tel. 604 211 362

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

garaż (boks garażowy) o pow. 19,60 KW nr EL1O/00015984/2 stanowiący udział 1/2 części w działce budowlanej nr 6/54 o pow. 44,00 zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie dwusegmentowej położony w Szyldaku przy ul. Parkowej gm. Ostróda - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 6.716,00 zł (wartość oszacowania: 8.955,00 zł).     

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 21 października 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 26 października 2022 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.